ปีนี้ 184 คน
ทั้งหมด 342803 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

    
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บฯเผยแผ่พุทธศาสนา

         เว็บนี้ทำขึ้นจุดประสงค์เพื่อนำสิ่งดีๆ หลักธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ท่านได้ ฟังและอ่านกันตามอัธยาศัย   เช่น  พุทธประวัติ,เทวโลก,ท่องขุมนรก,ตายแล้วไปไหน,เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม ฯลฯ  ขอให้
ผู้ที่เข้ามาชมได้รับอานิสงส์ผลบุญ ตลอดจนนึกสิ่งใดให้สมความปราถนา สาธุ สาธุ สาธุ Download Google Chrome,firefox ใช้เปิด   

                                                                                                                                                                                                                  

       
                                              ชมพูทวีป              อมรโคยานทวีป          ปุพพวิเทหะทวีป               อุตรกุรุทวีป