ปีนี้ 1903 คน
ทั้งหมด 342352 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

ขอเชิญเพื่อน ๆ พี่น้องทุกท่านร่วมสร้างพระอุโบสถ ด้วยกันหรือช่วยประชาสัมพันธ์
เป็นวัดที่บ้านของเพื่อนที่ทำงานของผม โบสถ์มีสภาพที่เก่ามาก แล้วยังใช้งานอยู่
ประจำ อยากจะช่วยบูรณะให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่มีทรัพย์พอจึงขอช่วย ประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆ
พ่อแม่พี่น้อง ที่มีจิตศรัทธา ช่วยกันด้วยครับ ติดต่อได้ที่พระครูนิเทศขันติคุณหรือ
พระครูชัย 089-8395-249 เจ้าอาวาส สนใจที่จะดูพระอุโบสถจริงสามารถมาดูได้
ขอขอบคุณท่านผู้ที่มีจิตรศัทธาทุกท่าน
kitja_ruediwiohada@sanyo.com