ปีนี้ 1886 คน
ทั้งหมด 342335 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

<

               สำหรับเรื่องนี้เป็นรื่องจริงที่เล่าจาก ดร.คะนอง เนินอุไร ปัจจุบันท่าน
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว กระผมได้นำเรื่องเล่าตลอดจนคำสั่งสอน ฯ
มาลงไว้ในเว็บนี้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป    ทั้งนี้กระผมได้ขออนุญาตจากพระ
ดร.คะนอง  เนินอุไร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Google Chrome,firefoxใช้เปิด