ปีนี้ 1908 คน
ทั้งหมด 342357 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

            


เป็นเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องบาปบุญคุณโทษจะพาคุณท่องเที่ยวไปยังเมืองนรก กล่าวกันว่าการที่
คนเราสมัยนี้มีความประพฤติย่อหย่อน
ทางศีลธรรมกันมากเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ไม่กลัวโลกหน้า เนื่องจาก
ยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ อันเป็นยุคที่นักวิทยาศาสตร์ได้สอนไว้ว่า ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์
หรือไม่สามารถตรวจวัดได้ สิ่งนั้นล้วนย่อมเป็นเรื่องที่งมงายทั้งนั้นคนเราสมัยนี้ก็เลยไม่กลัว"นรก" บอกว่าเป็นเรื่องที่
เหลวไหล เป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงๆได้
"นรก" คงเอาไว้สำหรับหลอกคนปัญญาอ่อนเล่นเท่านั้นเอง
ด้วยเหตุนี้เองคนเราสมัยนี้เลยชอบทำผิด ศีลธรรมกันตามใจชอบ ทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน สับสนวุ่นวายไปหมด 
เรื่องท่องขุมนรกนี้ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงภาคเช้า และเป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้รับฟังจากเว็บนี้ ว่า นรกมีจริง
 Download
Google Chrome,firefox ใช้เปิด

1

ตอนกำเนิดทิพย์คำภีร์ท่องขุม
นรก1

22

สัมภาษพยายมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภท3

43

สัมภาษดวงวิญญาณยมบาลประจำเมืองและเยี่ยมดวงวิญาณ

2

ตอนกำเนิดทิพย์คำภีร์ท่องขุม
นรก2

23

เข้าเฝ้าพยายมศาลาว่าการโรรุวะมหานรกที่4

44

เข้าเฝ้าพยายม ณ ศาลาว่าการมหาตาปนะนรกที่7

3

ชมปากถ้ำขุมนรก ณ.ภูเขาหัวใจ

24

ชมขุมนรกกรอกยา1

45

ชมขุมนรกกำเหล็กไฟ

4

ชมสำนักทะเบียนและเขตกันชนแดนมนุษย์กับยมโลก

25

ชมขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ1

46

ชมขุมนรกสาวใส้

5

ผ่านเข้าด่านผี ฟังธรรมที่ศูนย์รวมศาสนา

26

ชมขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ2

47

ชมขุมนรกนั่งเทินหิน

6

ชมศาลาว่าการสัญชีวะมหานรก
ที่1

27

ชมขุมนรกแทงปาก

48

ชมขุมนรกน้ำมันเดือด

7

ชมสถานกระจกส่องกรรม

28

ชมขุมนรกตัดเอ็นทอนกระดูก

49

ชมขุมนรกตัดลิ้นร้อยกราม

8

ชมสถานฝึกสวดมนต์

29

ชมขุมนรกผึ้งพิษ1

50

ชมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่8

9

ชมขุมนรกที่พักผู้ตายก่อน
กำหนด1

30

ชมขุมนรกผึ้งพิษ2

51

ชมขุมนรกรถบดร่างวิญญาณ

10

ชมขุมนรกที่พักผู้ตายก่อน
กำหนด2

31

ชมขุมนรกผึ้งพิษ3

52

ชมขุมนรกตัดแขนขา

11

ชมศาลากาฬสุตตะมหานรกที่2

32

เข้าเฝ้าพยายมศาลาว่าการมหาโรรุวะนรกที่5

53

เข้าเฝ้าพยายมโตฉี้อ้วง ณ ศาลาว่าการมหานรกที่9

12

ชมขุมนรกอาจม

33

เข้าชมศาลาว่าการมหาโรรุวะนรกที่5

54

ชมขุมนรกน้ำมันลวก

13

ชมขุมนรกผีอด

34

ชมขุมนรกประหารใจ1

55

ชมขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณ

14

ชมสะพานในฮ่อและชมลีลาศนรก

35

ชมขุมนรกประหารใจ2

56

เข้าพยายมที่ศาลาว่ามหานรกที่10
และขึ้นหอสวรรค์ชมสี่ทวีป

15

ชมขุมนรกน้ำแข็ง

36

ชมขุมนรกประหารใจ3

57

ชมสถานนวัตตกรรมที่ศาลาว่าการ
มหานรกมี่10

16

ชมศาลาว่าการสังฆาฏะมหานรก
ที่3

37

ชมขุมนรกประหารใจ4

58

ท่องมหานรกที่10 ชมการแจกน้ำลืมอดีตชาติ ณ ศาลาเจ้าแม่พระพาย

17

ชมขุมนรกควักลูกตา

38

เข้าเฝ้าพยายม ณ ศาลาว่าการตาปนมหานรกที่6

59

ท่องมหานรกที่10 ชมสัตว์โลกเวียนเกิดใน6ทาง

18

ชมขุมนรกขูดลอกหนังหน้า

39

ชมขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผล

60

ชมเขตสงเคาะห์วิญญาณ

19

ชมขุมนรกห้อยหัวลง

40

ชมขุมนรกฝึกขับรถ

61

ชมศูนย์ฝึกธรรมสถานที่พักนักบุญและ
กองการปราบคนชั่ว

20

สัมภาษพยายมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภท1

41

ชมขุมนรกลูกหนามกระสุนเหล็ก

62

ชมขุมนรกบึงเลือดโสโครกและเข้าเฝ้าพระยมราชภาคตะวันออก

21

สัมภาษพยายมศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภท2

42

ชมขุมนรกปลิงตั้กแตน

63

เข้าเฝ้าจ้าวแห่งยมโลกและร่วมงานเลี้ยงฉลองทิพย์คัมภีร์ท่องขุมนรก (จบ)