ปีนี้ 187 คน
ทั้งหมด 342806 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26ฟังเสียงสวดมนต์ และเสียงธรรม

 ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
สวดชินบัญชร
เพลงชินบัญชร(บาลี)
เพลงชินบัญชรแปล
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
สวดพาหุง
นมัสการพระรัตนตรัย
สมาทานพระกรรมฐาน
อุทิศส่วนกุศล
สมาทานศีล ๘
ชุมนุมเทวดา
คาถาเงินล้าน
ทำวัตรเช้า(วัดท่าซุง)
ทำวัตรเย็น(วัดท่าซุง)
อสุภกรรมฐาน(วัดท่าซุง)
ทำวัตรเช้า+แปล
ทำวัตรเย็น+แปล
อานาปานานุสสติ
ขอขมาพระรัตนตรัย

บทพิเศษความเสื่อมต่าง ๆ
สวดสรภัญญา
พุทธัง สรณังของอินเดีย
พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์(ธิเบต)
มหากรุณาธารณีสูตร(ธิเบต)
  อัปปมัญญาภาวนา (บาลี)
 อัปปมัญญาภาวนา (อังกฤษ บาลี)
 Vairocana Buddha
พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์(จีน)
คาถาโพธิบาท
อริยสัจจ์ ๔ ของธรรมปิฎก