ปีนี้ 1890 คน
ทั้งหมด 342339 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

  คู่มือสำหรับผู้แสวงหาที่ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม อ.ศิริพงษ์ อัครศรียุกต์  คงไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธความจริงที่ว่า มนุษย์บนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องตายกันทุกคน โดยไม่มีใครได้รับการยกเว้นเลยแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าเขาจะเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลก เป็นผู้นำประเทศผู้เก่งกล้าสามารถ เป็นกษัตริย์ผู้เรืองอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ หรือเป็นหมอรักษาโรคที่เก่งที่สุด ไม่ว่ามนุษย์จะเกิดมาได้อยู่ในฐานะอะไรก็ตาก็มิอาจหลีกหนีจากความตายได้เลย ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (จันทร์-เสาร์, 08.00-17.00 น.) โทร. 02-961-7318, 081-808-6796 แฟ็กซ์ 02-961-7316

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขา ดังนี้
โทรศัพท์ 053-495-823

 

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล ทางสำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) มีการจัดโครงการทางพระพุทธาสนาหลากหลายโครงการ มีการจัดโครงการทางพระพุทธศาสนาหลากหลายโครงการ สำหรับทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่น โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, กิจกรรมพัฒนาจิตบวชใจ, อบรมยอดบุญเนกขัมมะจิตตภาวนา, บำเพ็ญสมาธิ เจริญมหาสติ ปฏิบัติธรรม, จัดปลูกลูกชายให้ได้เป็นยอดกตัญญู, กิจกรรมรักชีวิต รักธรรมชาติ ป่าไม้สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้ง กิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ 
โทรศัพท์ 08-1862-1757

 

สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม ภิกษุณีนันทญาณี หรืออดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งคือผู้หญิงที่บวชรักษาศีล 10 ข้อ เน้นวิปัสสนากรรมฐาน ท่านเป็นประธานผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ใหญ่ของสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม (มีเฉพาะนักบวชหญิง)  โทรศัพท์ 086-192-7492

 

เสถียรธรรมสถาน เสถียรธรรมสถาน (Sathira Dhammasathan) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697 โทรสาร 02-519-4633

 

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีมโนราเขตภูเขียว  ขอเชิญปฏิบัติธรรม ณ  เรือนปฏิบัติธรรมแม่ชีมโนรา เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ โทร. 086-1141771,086-5558824  E-mail: khetphukieo@hotmail.com  

 

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม กับพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ เชิญร่วมปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม กับพระอาจารย์อิทธิธโร ภิกขุ (วัดป่าธาราสวรรค์ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ) คุณสรัลยากร 
โทร 086-0159988 คุณหนูนิด โทร 081-8130897 คุณหนุ่ม โทร 082-2959857

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗

วัดป่าสาละวัน อ. เมือง จ. นครราชสีมา วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม 
โทร. 044-254-402, 081- 967-1435, 081-955-2125

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ๖๐ บ้านท่าซุง หมู่ ๑ ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แนวปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม
“พุทโธ” โทร. (056) 502506

วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันบุรี วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ใช้คำบริกรรม “พุทโธ” วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า ๓,๒๘๐ ไร่ มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมีศาลาที่พักที่สะดวกสบายเป็นห้องมุ้งลวด มีเตียงที่นอนหมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่าง ๆ ,โทร. 08-9931-5544

ชลบุรี
สำนักวิปัสสนาสมมิตร – ปราณี  หรือวัดภัททันตะอาสภาราม ๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากวิเวกอาศรม แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งและธรรมชาติมีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจากอาคารปฏิบัติธรรมขนาดกลางและอุโบสถ ยังรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนัก 
โทร 038-160-512,  มือถือ 086-819 8358, 080-093 0746

สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม ซ. ประชานุกูล ๗ ถ. ชลบุรี-บ้านบึง ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี  วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิงชายแยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง ๒ มื้อ ทุกวัน  โทร (038) 283-766

วัดญาณสังวรารามวรวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอาคาร ญส. ๗๒ ชาย และ ญส. ๗๒ หญิง ชั้นละ ๑๐ ห้อ ง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี ๑๗ หลัง
โทร. 038-237-642

สมุทรปราการ
วัดอโศการาม ๑๓๖ หมู่ ๒ กม. ๓๑ ถ. สุขุมวิท (สายเก่า) ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อลี ธมฺมชโช บริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัดเป็นร้อย ๆ หลัง ส่วนมากอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็น
ป่าชายเลน โทร. 02-389-2299, 02-703-8405

ปทุมธานี
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ คลองสาม จ. ปทุมธานี เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย – ภาษีเจริญ   โทร. 02-986-6404-5

นครปฐม
สำนักงานพุทธมณฑล แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” สถานที่ปฏิบัติ ชั้น ๒ ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อม หรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร ๒ มื้อ โทร. 034-258 739, 081- 364 8928
 

กรุงเทพมหานคร
วัดอินทรวิหาร แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นอาคารทันสมัย ๕ ชั้น จุได้ประมาณ ๕๐๐ คน โทร. 02-281-7810 โทรมือถือ: 08-1838-2982 โทรสาร: 02-628-5357

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เลขที่ ๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ แนวปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” สถานที่ปฏิบัติ คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ ติดต่อโทร. 02-223-6878, 081-870-958

วัดปากน้ำภาษีเจริญ แนวปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง” สถานที่ปฏิบัติ
๑. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น ๒ เป็นห้องแอร์ปูพรม ๒. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต ๓. ตึกบวรเทพมุนี
โทร : 02-467-2166

 

วัดปทุมวนาราม นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้ บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม  ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า มีรถประจำทางสาย 2 15, 16, 25, 40, 45, 48, 54, 73, 79, 204, 79 ฯลฯ ผ่าน หรือสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสยาม แล้วเดินมาทางที่จะไปแยกเฉลิมเผ่า วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ในเวลา 07.00-18.00 น. สอบถามโทร. 0-2251-6469

 

วัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่าง ๆ มาก คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ ๑ มื้อ การไป ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทาง
ไปอยู่  โทร 04526-7563

 

วัดสนามใน วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ แนวปฏิบัติ เน้นการเจริญสติ วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา  โทร02-429-2119, โทร. 02-883-7251

 

สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต แนวปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ทุกวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
บวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ  โทร. (036) 379-428 , โทร (036) 305-239

 

อยุธยา
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา แนวปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นามเป็นวัดเก่าแก่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์เปิดรับท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมเข้าบวชเนกขัมมะภาวนา ถือศีล 8 ทั้งชาย - หญิง เนื่องจากทางวัดมีผู้ไปปฎิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก บางครั้งถึง 2-3 พันคน จึงต้องมีกฎระเบียบบ้าง โทร. 035-242892; 035-244335วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบาลไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ ๑ คน) โทร.042-713756

 

วัดภูหล่น ๙ ต. สงยาง อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี ปฐมวิปัสสนาหลวงปู่มั่นฯ (สถานที่
หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์) วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนักสามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บน
เขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการ
มาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์ โทร. 081-0625871, โทร 0833749349 เจ้าอาวาส 083-3749949

 

กาญจนบุรี
วัดป่าสุนันทวราราม บ้านลิ่นถิ่น ต. ท่าเตียน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี วิปัสสนาจารย์
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา เปิดอบรม
“อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ ๙ วัน เปิดรับครั้งละ ๑๐๐-๑๕๐ คน เป็นการปฏิบัติ
ที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ ๑ มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดารณี บุญช่วย
โทร.(02) 321-6320

 

สุราษฎร์ธานี
สวนโมกขพลาราม ๖๘ หมู่ ๖ ต. เลเม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ วิปัสสนาจารย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา  ต้องใส่ขาวทั้งชุดหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว การใส่ชุดขาวนอกจากจะทำให้สิ้นเปลือง เนื่องจากต้องไปหาซื้อมาเป็นการเฉพาะแล้ว ยังอาจจะเป็นอุปสรรคกับการมาปฏิบัติธรรม ที่ต้องนั่งกับพื้นปูน พื้นทราย เนื่องจากกลัวเปื้อน สำหรับผู้ที่ต้องการใส่ชุดขาว ขอให้หาที่มีเนื้อผ้าหนาพอสมควร หรือมิฉะนั้นก็ควรใส่เสื้อและกางเกงซับในด้วย เพื่อความสุภาพควรเลือกเสื้อผ้าที่หลวม ใส่สบาย ไม่อับชื้นง่าย เมื่อซักก็ตากแห้งง่าย สีสุภาพ และต้องปกปิดมิดชิด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลุกนั่ง ก้มกราบ และมีการนั่งกับพื้นค่อนข้างมาก มีการออกกำลังกายในตอนเช้า ผู้หญิงหากใส่ผ้าถุงได้จะสะดวกที่สุด คือเหมาะแก่การนั่งสมาธิ ซักง่าย แห้งง่าย ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาอาบน้ำได้ ใส่ไปแช่ตัวในบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆ ที่พักได้ ทำให้ไม่ต้องนำเสื้อผ้ามามากชิ้น  โทร 0-7743-1596, 0-7743-1661-2

 

สิงห์บุรี
วัดอัมพวัน วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐   หลวงพ่อจะลงรับแขกวันละ ๒ ครั้ง คือ ๑๐ โมงเช้า และ บ่าย ๒ โมง ท่านจะเทศน์ทุกวันพระ เวลาบ่าย ๒ โมง ที่ศาลาสุธรรมภาวนา (ศาลาใหญ่ติดแม่น้ำ) โทร. 0-3659-9381

 

 วัดธรรมมงคล   ๑๓๒ ถ.สุขุมวิท ซอย ๑๐๑ ตรอกปุณณวิถี ๒๐ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ วิปัสสนาจารย์ พระเทพเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แนวการปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”  “ถ้ำวิปัสสนา” สร้างอยู่ทางด้านหลังศาลาของวัดธรรมมงคล  บนเนื้อที่ 4 ไร่ การปลูกป่าได้เสาะหาต้นไม้นานาพันธุ์จากป่าแท้ ๆ และบรรทุกหินมาจากภูเขาก่อเป็นถ้ำใหญ่ขนาดบรรจุคนได้ 200-300 คน บรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงัด สงบเย็นสบายมีอากาศถ่ายเท กั้นรั้วล้อมรอบป้องกันผู้คนพลุกพล่านบริเวณภายนอกมีสระน้ำ รอบสระปลูกไม้ดอกและไม้ประดับแลดูงดงามตระการตาแต่ละมุมได้ถูกจัดสรรให้เป็นไปตามธรรมชาติทางวัดธรรมมงคลได้กำหนดให้ถ้ำวิปัสสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมารับการอบรมพระกรรมฐาน และสำหรับนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพตลอดทั้งผู้มาถือศีลอุโบสถทุกท่าน โทร.02-311-1387,
โทร 02-332-4145,โทร. 02-741-7822

 

วัดผาณิตาราม นับตั้งแต่พุทธศักราช 2527 ครั้งแรกที่การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตร 8 วัน 7 คืน เกิดขึ้น ณ หอสวดมนต์ของวัดผาณิตาราม โดยคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นผู้อำนวยการสอนด้วยตนเอง จนกระทั่งวันนี้ วันที่วัดผาณิตารามได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 0-3850-2000, 0-3850-2087-8

 

โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2554 โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2554 โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โทร. 086-1904567 โทรสาร.053-290099

 

นนทบุรี
สำนักปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ วัดไผ่เหลือง ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท ทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม ปฏิบัติเเบบ 3 วัน/เเบบ 5 วัน/เเบบ 7 วัน/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. ติดต่อ สำนักงานวัด หรือที่ วัดไผ่เหลือง (ติด ถ.รัตนาธิเบศร์) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เลยสี่เเยกบางพลู 200 เมตร ข้างปั้ม ปตท. ติดสะพานลอย ตรงข้ามวัดบางเเพรก ( รถประจำทางที่ผ่านหน้าวัดไผ่เหลือง ดังนี้ สาย134(หมอชิต-บางบัวทอง), สาย388 (ปากเกร็ด-มหิดล), สาย 177(หมอชิต-บางบัวทอง) , สาย 528 (หมอชิต-ไทรน้อย) และรถตู้ประจำทาง เข้าบางใหญ่ซิตี้,เข้าหมู่บ้านบัวทอง, เข้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์, เข้าหมู่บ้านบัวทองธานี เป็นต้น) โทร.02-921-1979 

 

วัดพระธาตุผาแก้ว ปฏิบัติธรรมเดือนละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาศศึกษาและปฏิบัติธรรม เบื้องต้น แก่สาธุชนทั่วไป วัดพระธาตุผาแก้ว จึงได้จัดโครงการ "วันหยุดชวนกันเข้าวัด.....เพื่อเรียนธรรม" ขึ้นสำหรับผู้มาเยี่ยมเยียน คือ นักท่องเที่ยว หรือประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์   (ยกเว้นอาทิตย์ ที่วัดมีหลักสูตรปฏิบัติธรรม อยู่กับรู้)   ระหว่าง 9.00-10.30 น.ณ องค์พระเจดีย์ชั้น 2
โทร 084-048-1791

 

เชียงใหม่
วัดสันทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๒ บ้านสันทราย ถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี หมู่ที่ ๑ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่๓ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา  โทร. 089-8523498

 

ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ โดยอาจารย์วีระ สุริวงศ์ กำหนดการอบรมวิปัสสนาภาวนา โดยอาจารย์วีระ สุริวงศ์ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ บ.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ทุกวันที่ 14 – 20 ของเดือน ตลอดปี รายงานตัวเข้ารับการอบรม 16.00 – 18.00 น. วันที่ 13 ปิดอบรม 06.30 น. วันที่ 21 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 085-043-2849 081-169-9435

ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส สถานที่ฝึกอบรมธรรมทุกวันอาทิตย์  ฝึกสอน บางท่านที่ไม่เคยพบ
อ.ทองทิพย์  หรือไม่เคยรู้จัก  แต่อยากจะมาพบเจอพูดคุย  หรือปฏิบัติธรรมต่าง ๆ  อาจจะสงสัยว่า  อ.ทองทิพย์  โอภาโส  ท่านเปิดสอนที่ไหนกันหนอ   แล้ววันไหนบ้าง  ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหรือ    และการสอนเป็นเช่นใด   บางท่านก็ได้อ่านหนังสือ  หรือนิตยสารต่าง ๆ  ที่อ. ได้เขียนลงไว้   และบางท่านได้ฟังทางคลื่นวิทยุ  หรือทางโทรทัศน์ก็ดี  อาจจะสงสัยในการปฏิบัติ  และอยากจะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติ     จึงได้ของเอาสถานที่  เวลาปฏิบัิติ  มาลงไว้ให้ท่านผู้สนใจได้นำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ ในการเดินทางไปร่วมปฏิบัิติธรรมตามแนวทางที่อ.ทองทิพย์ได้สอน  คือ  การเจริญเมตตาธรรม  หรือเจริญเมตตาเป็นอารมณ์ ฯลฯ   โทร. 02-446-8000 ต่อ 602

 

วัดเขาแตงอ่อน ศรีราชา ชลบุรี เป็นวัดสาขาวัดสังฆทานค่ะจะมีคอร์ด ทุกวันสำคัญ และทุกวันพระ พระอาจารย์ จะนำปฏิบัติยันรุ่งเลย  โทร 038-311-783 

 

ฉะเชิงเทรา
วัดเขาดิน วัดเขาดิน เดิมชื่อ วัดปัฏฐวีปัพพตาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย   โทร. 081-861-9611 

 

 

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง รองรับการฝึกฝนการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีที่พัก รองรับ ทั้ง แบบ เดี่ยว และแบบหมู่คณะ โดยมีกุฏิสำกรับผู้ปฏิบัติธรรม มากกว่า ๒๐๐ หลัง โทร 053-826-869 ,โทรสาร 053-342-185

 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน(ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๐ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ)เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร.02-281-9563-4 กด 122

สวนวนธรรม ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางธรรมะเข้าใจถึงแก่นพุทธศาสนาฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลเบื้องต้นเป็นความสุขทางใจ เข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนา ถ้าพุทธศาสนิกชนมีเวลาได้ฟังและศึกษาให้เข้าใจ จ ะทำให้สังคมลดปัญหา ลดความวุ่นวาย มีสันติสุข สันติภาพยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ร่วมปฏิบัติธรรม โทร.คุณเสงี่ยม.โทร 082-2243654, คุณหนูนิด
โทร 081-8130897 คุณหนุ่ม โทร 082-2959857

 

สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธจาโร สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์ การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า”การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น”   โทร. 0-5345-5176

วัดเทพธิดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริม ถ.มหาไชย ใกล้วัดราชนัดดา หันหน้าออกสู่คลองรอบกรุง หรือ กำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกในสมัยก่อน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพธิดาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ และสร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ คำว่า เทพธิดา หมายถึง กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงาม ทรงได้รับใช้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชบิดา กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดาราม มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน ในวัดมีตุ๊กตาจีนจำหลักทั้งรูปสัตว์และรูปคน ที่น่าสนใจ คือ บางตัวสลักเป็นรูปหญิงไทยไว้ผมปีกแบบโบราณนั่งอุ้มลูก  สุนทรภู่เคยมาจำพรรษาที่นี่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๘๕ และได้เขียนบทกลอนเรื่องรำพันพิลาปขึ้น มีบทพรรณนาลักษณะปูชนียสถานปูชนียวัตถุของวัดอย่างละเอียด บรรยายถึงความงามของพระอารามไว้ และเรียกว่า "กุฏิสุนทรภู่" มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นประจำทุกปี โทรศัพท์ 0-2225-7425, โทร. 0-2222-3046 -7วัดสมเด็จแดนสงบ (แสงธรรมเวฬุราราม) ๙๙ ซอย ๑๙ ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ โทร. 044-214-134, โทร. 214-869-70


 วัดป่าวะภูแก้ว ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา แนวปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์ - หลวงปู่มั่น ภาวนา“พุทโธ”วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ โทร. 081-1202554

 

วัดหนองป่าพง ๔๖ หมู่ ๑๐ ต. โนนผึ้ง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทฺโท แนวปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ โทร. ๐-๔๕๓๒-๒๗๒๙, ๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ. ขอนแก่น บ้านเนินทาง ต. บ้านค้อ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, ๑๒๗-๗๙๐ เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขา ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี  โทร. 043-237-786, 043-323-7790,
081-471-2013

 

วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม ซ. ศรีจันทร์ ๑๓ ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา
“พุทโธ” โทรศัพท์ 043-222-042 

 

 

วัดถ้ำผาบิ้ง ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากเมือง  โทร. 0-4451-4234

 

วัดถ้ำกองเพล ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ขาว อนาลโยแนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีนบางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่าง ๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน ปฏิบัติธรรมอย่างเข้ม  โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่ ) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2548  ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ในนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเจได้มีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงได้ยกอาคารโรงเจ  พร้อมที่ดินถวายให้กับพระเดชพระคุณ  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  ซึ่งโรงเจแห่งนื้ชื่อว่า  “โรงเจเฮงเส็งตั๊ว”  หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปว่า  “โรงเจบางม่วง  ริมแม่น้ำ”  มีอายุมากว่า  100  ปี  และได้รับการบูรณะมาตลอดจากผู้มีจิตศรัทธา  โรงเจแห่งนี้ได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็นวัด  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.2548 โทร: 081-137-8680, 083-920- 9371,
086-769-8615

 

วัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ ๔ ต. พระพุทธบาท อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีแนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติ โทร.042 - 421409

 

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชันสร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณรท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอดบริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใดก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างบ่างก็เกิดความหวั่นไหว จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ โทรศัพท์ 04-249-1756 ถึง 59, โทรสาร 04-2491-1760

 

วัดดอยธรรมเจดีย์ บ้านทาสีนวล หมู่ ๓ ต. ตองโขบ อ. ศรีสุพรรณ จ. สกลนคร วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญแนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”ปกติจะปฏิบัติที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิ และอาคารคึกสะอาดทันสมัยปัจจุบันพระจารย์แบน เป็นเจ้าอาวาส (ถ้าเป็นเบอร์โทร. คงต้องหาเบอร์โทร. ของคุณแม่ชีหรือแม่ครัวของวัดเพราะจำได้ว่าท่านห้ามพระเณรในวัดท่านใช้โทรศัพท์ฯ ส่วนการเข้าพบ  ก็เข้าพบได้ทุกวันตามเวลาที่สมควร  เช่นหลังฉันภัตตาหารเช้า  หรือประมาณ บ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นของทุกวัน  หรือตามเวลาที่กราบเรียนนัดหมายองค์ท่านเอาไว้ครับ

 

วัดถ้ำขวัญเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐/๒ หมู่ ๔ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประวัติเดิม ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีกำนันขุนพรหมแก้ว ทองคำ และ ผู้ใหญ่สอน จันทร์แก้ว เป็นผู้ถวายที่ดิน พระธรรมรามคณี สุปรีชาสังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) วัดโตนด เจ้าคณะจังหวัดหลังสวน (ธรรมยุต) เป็นผู้รับมอบจำนวน ๒๐ ไร่ และไปสอบถามโยมลุงพรหม (ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุ ๙๗ ปี) ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยา อยู่ที่ตลาดสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พอได้เค้าว่าเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๔๓ นั้นมีเจ้าอาวาส (ผู้ดูแล) ๑ องค์ ชื่อ พ่อหลวงพันธ์ พุ่มคง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสอยู่กี่ปี ก็มีพ่อหลวงแดง ฉายา ชิตมาโร เป็นเจ้าอาวาส ๔ - ๕ ปี ต่อจากพ่อหลวงแดงมีพระมาจากไหนไม่ทราบ มาอยู่วัดถ้ำนี้มีชื่อมาตั้งแต่เดิม "วัดถ้ำขวัญเมือง" ไม่ได้ตั้งชื่อตามตระกูล ของตระกูลขวัญเมืองที่มีอยู่ ใกล้ๆวัดตระกูลนี้คงตั้งขึ้นภายหลังโดยเอาชื่อวัดมาตั้งเป็นชื่อสกุล  โทร.: 07-753-2078, 086-033-3323 โทรสาร 07-753-1100


วัดป่าสุทธาวาส ๑๓๙๖ บ้านคำสะอาด หมู่ ๑๐ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย
โทร. 0-4271-1593

วัดคำประมง เลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านคำประมง ต. สว่าง อ. พรรณนานิคม จ. สกลนคร ๔๗๑๓๐ วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธจาโร เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบมีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดีมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ  โทร.042-779-276,โทร.081-601-6960   

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) เขากิ่ว ต. ไร้ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี ๗๖๐๐๐   วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริ แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติเขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวกบนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
โทร. (๐๓๒) ๔๒๘-๕๒๒

สำนักปฏิบัติธรรม "ดอยขะม้อ" ตั้งอยู่บนยอดดอยพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ระยะทางไป-กลับ ประมาณ ร้อยกว่า กม. เป็นถนนราดยางตลอด มีบันไดขึ้นสู่ยอดดอย ประมาณ 1,749 ขั้น และยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์(สุภาพสตรี ห้ามเข้า เด็ดขาด) ชมรมจักรยาน"เสือลุ่มน้ำวัง"น่าจะจัดทริปให้สมาชิกฯได้ไปเที่ยวชมสักครั้ง จึงนำภาพบางส่วนมาให้ชม

วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง) ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส

วัดศรีใคร หมู่ 5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทร 089-427-5278

วัดสันติวนาราม (ธรรมยุต) หมู่ 3 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 พระสมุห์ประวิทย์
ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส

วัดป่าธรรมรังษี (ธรรมยุต) หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 พระครูประทีปธรรมโชติ
เจ้าอาวาส

ขอนแก่น
วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม ซ. ศรีจันทร์ ๑๓ ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
โทร. (๐๔๓) ๒๒๒-๔๒

วัดวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก วัดวิเวกธรรม
(วัดป่าเหล่างา) เป็นวัดป่า ปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โทรศัพท์ 043-222-042 

วัดป่าโนนม่วง หรือ วัดป่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 เป็นวัดสาขาของวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระอาจารย์มานะ
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านสำราญ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงพ่อสำราญ ธัมมธุโร (หลวงพ่อกล้วย) วิปัสสนาจารย์ วัดอยู่หมู่บ้านสำราญ เพี้ยฟาน ริมถนนมิตรภาพ กม 11 ออกจากขอนแก่น
(ทางไปอุดร)หลังโรงเรียนไทยรัฐ 84 ติดกับตลาดนัดโคกระบือ ออกจากขอนแก่น ขับเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไป 5 กิโลเมตร แต่ต้องไปกลับรถ ที่ หลัก กม12 เพราะ วัดอยู่ทางขวา ตรงสะพานลอยคนข้าม

ชัยภูมิ
วัดป่าสุคะโต หมู่ 8 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาส เว็บไซต์เครือข่ายพุทธิกา

วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานสงฆ์วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) ตั้งอยู่ ณ บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สภาพวัด เป็นที่ป่าที่ยังเหลือบนภูแลนคาเป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่บนเขา ห่างจากชุมชนประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก อยู่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า เดินทางไม่ค่อยสะดวก เพราะเป็นถนนลูกรัง ที่วัดสร้างเป็นศาลาชายป่า สำหรับเป็นที่พักญาติโยมเวลาที่มาจำศีลภาวนา โดยสภาพทั่วไปอากาศดี และชาวบ้านในหมู่บ้านค่อนข้างชื่นชมกับศาลา และกุฏิดินหลังใหม่มีปัญหาอยู่บ้างในการก่อสร้าง เช่นงานในส่วนโครงสร้างช้ามาก เป็นปัญหาเรื่อช่าง
และเรื่องแรงงาน

วัดป่าซับผักกูด หมู่ 13 บ้านซับผักกูด ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พระอาจารย์มนตรี (หลั่ง) คณโสภโณ เจ้าอาวาส วัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดถ้ำพญาช้างเผือก บ้านปากช่อง ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เจ้าอาวาสคือ หลวงปู่วิไล เขมิโย หลวงปู่วิไล เป็นศิษย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นภิกษุผู้เพียรจิต ฝึกสติ ส่วนวัดถ้ำพญาช้างเผือกนั้นเป็นวัดที่มีสถานที่สวยงามมาก      ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สภาพร่มรื่นเหมาะแก่การภาวนา เป็นวัดที่หลวงปู่คำดี ปภาโส เคยธุดงค์มาแล้ว ภายในถ้ำมีพระประธานที่ใหญ่แล้วสวยงามมาก และมีรูปหล่อครูบาอาจารย์มากมาย การเดินทางขึ้นถ้ำจะสะดวก รถจอดไว้ที่ปากถ้ำ ห้องพักสะดวกสบายเหมาะแก่การภาวนา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตธรรมรัศมี ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่บรรยากาศดีมาก อากาศบริสุทธิ์ อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ซึ่งสร้างมาได้ 2-3 ปีแล้ว โดยศูนย์ฯ นี้ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มารับเป็นประธานแล้ว ศูนย์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำเป็นที่บ้านพักคนชรา , สวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ ฯลฯ

นครพนม
วัดป่าหนองฮีธรรมาราม สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 109 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

วัดป่ากิตติพรพุทธาราม บ้านาคอย ตำบลยอดชาด กิ่งอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พระอาจารย์สามารถ (เบา) โอภาโส เจ้าอาวาส วัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การเดินทางจาก บขส. สกลนคร ขึ้นรถสายสกลนคร - พระธาตุพนม ลงที่ป้อมตำรวจหนองบ่อ ถามเส้นทางคนแถวนั้น นั่งรถเข้าวัดอีกประมาณ 12 กิโลเมตร


นครราชสีมา
สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบุเจ้าคุณ
บ้านบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลวงพ่อกัญหา สุขกาโม ประธานสงฆ์   โทรศัพท์ 07-958-8568

วัดปอแดง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150พระครูถานกิจโกศล เจ้าอาวาส ปฏิบัติแนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”  โทรศัพท์ 01-222-2841
 

วัดถ้ำซับมืด บ้านซับม่วง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หลวงปู่ทา จารุธัมโม เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” สอบถามโทร. คุณวานี 086-776-7999

ศูนย์สมาธิภาวนา วัดป่าสาลวัน   (วัดหลวงพ่อพุธ) อ. เมือง จ. นครราชสีมา วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ตั้งอยู่ในตัวเมือง หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา เป็นวัดหนึ่งที่ได้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาของศาสนิกชนโดยทั่วไป คือหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล , หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม อดีตเจ้าอาวาสที่ได้บุกเบิกสร้างวัดแห่งนี้ รวมทั้งอัฐิของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ภายในวัดมีอนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์ วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกาที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม ที่อยู่สำหรับการติดต่อ: วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.โคราช
โทร 01-9671435, 9552125

วัดป่าตักศิลาย่าโม (สาขาของวัดหนองป่าพง) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดป่าตักศิลาย่าโม ยังคงมีสถานะเป็นสำนักสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสาขาของวัดหนองป่าพง บริเวณวัดจะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีป่าไม้ล้อมรอบ นับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการฝึกความเพียรปฏิบัติสมาธิ การเดินทาง สามารถขึ้นรถตู้กทม.-ปักธงชัย ที่อนุสารีย์ฝั่ง รพ.ราชวิถี ลงที่หน้าเรือนจำคลองไผ่ จากนั้นแล้วแต่สะดวกว่าจะโดยสารรถยนต์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือจะฝึกความเพียรด้วยการเดินไปยังวัด  พระอาจารย์วิเชียร สุปภาโส โทร.086 2536978 ,โทร.082 2313563

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ - วัดป่าวะภูแก้ว ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ.ครราชสีมา    
แนวปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์ - หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงามมีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ โทร. 01-1202554,
01-8792086

บุรีรัมย์ 
วัดระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน) ต.ระหาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ พระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ) เจ้าอาวาส เว็บไซต์วัดระหาน โทรศัพท์ 01-839-5239

วัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร เจ้าอาวาส เว็บไซต์วัดป่าละหานทราย  โทร. 0-4464-9355

วัดป่าเขาน้อย (วัดหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พระอาจารย์ประเสริฐ ขนฺติโก เจ้าอาวาส วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมือง แต่มีสภาพเป็นป่าเขา เหมาะแก่การเจริญวิปัสนากรรมฐาน สะดวกแก่การเดินทาง หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ จึงปรารภที่จะให้วัดป่าเขาน้อย เป็นศูนย์รวมศรัทธาคณะศิษย์และประชาชนในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ช่วงใกล้กาลมรณภาพ หลวงปู่เคยกล่าวกับ พระราชปัญญาวิสารัท เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุติ) ว่า "วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตาย ผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างไว้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง" วัดป่าเขาน้อยเป็นสถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานพระโพธิธรรมาจารย์เถร (สุวัจน์ สุวโจ) ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้ เป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร และสูง 31 เมตร ชั้นล่างมีพื้นที่ใช้สอย 314 ตารางเมตร ใช้เป็นที่ปฏิบัติภาวนาและแสดงภาพประวัติของหลวงปู่สุวัจน์ ส่วนชั้นสองมีพื้นที่ใช้สอย 760 ตารางเมตร ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่ฯ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ประมาณ 15 ล้านบาท อนุสรณ์สถานแห่งนี้ดำเนินการออกแบบโดย นายเทียนชัย ให้ศิริกุล และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงสถาปัตยกรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ประวัติสังเขป พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) โทร. 044-601-646, โทร. 09-501-2907

มหาสารคาม
วัดป่าโนนแท่น
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (สุรเสียง ปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาส (สายธรรมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) "หลวงเตี่ยสุรเสียง ปัญญาวชิโร" หรือพระครูสุนทรธรรมโฆษิต เป็นพระป่ารูปหนึ่งที่ครองตนอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์อย่างสมถะเสมอต้นเสมอปลายและเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธในวงกว้าง ท่านเป็นศิษย์สายพระกัมมัฏฐานที่ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แห่งวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-6635-0037
 

วัดป่ากู่แก้ว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วัดตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มุกดาหาร
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
หมู่ 9 บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ประธานสงฆ์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เดิมชื่อ วัดหนองน่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสฺรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรมเว็บไซต์

วัดพุทโธธัมธโร (วัดภูด่านแต้) เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหารพระราชธรรมวราจารย์ (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุติ ) เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้) เป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อลี ธัมมธโร  โทร (042) 651-116 , 681-176 โทรสาร (042) 638-301

สำนักชีบ้านห้วยทราย บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ วิปัสสนาจารย์ (ปัจจุบันละสังขาร) พศ2493 คุณแม่ชีแก้วได้นิมิตดังที่หลวงปู่มั่นได้เคยกล่าวไว้ ว่า กาลต่อไปข้างหน้าจะมีผู้มาสั่งสอน แม่ชีแก้วก็ได้เล่าให้เพื่อนแม่ชีฟังเพื่อเตรียมจัดสถานที่และรอพิสูจน์ความจริงร่วมกัน  ปรากฎว่า  มีพระผ่านมา แต่แม่ชีแก้วก็ว่าไม่ใช่องค์นี้  จนกระทั่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เดินทางมากับพระเณรจำนวนหนึ่ง  แม่ชีแก้วเห็นเข้ารู้ทันทีว่าเป็นพระอาจารย์องค์นี้ที่ปรากฎตามนิมิตแน่  จึงได้พากันนิมนต์ต้อนรับ   

ยโสธร
วัดศรีธรรมาราม ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000  พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง สุขินทริโย) เจ้าอาวาส เป็นพระอารามหลวง วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โทรศัพท์ (045) 773-069

วัดป่าศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสาย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พนฺธุโล) เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โทร. 085-638-5845, 087-252-6831

วัดป่าสุนทราราม (บ้านกุดแห่) หมู่ 1 บ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 พระครูสุนทรศลีขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โทร.084-2183980

เลย
วัดถ้ำผาบิ้ง ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย 42130 วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นวัดป่าสายวิปัสนากรรมฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่รักความสงบ เป็นสถานที่เงียบสงบ และยังเป็นสถานที่ศักสิทธิ์ ภายในวัดยังมีถ้ำ ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ข้างผนังถ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลก ประหลาดและหาดูได้อยากยิ่ง และยัง เป็นสถานที่ที่ หลวงปู่หลุย จันทสาโร จำพรรษาสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพ หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นพระกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เป็นพระสุปฏิปันโนโดยแท้ เปี่ยมล้นด้วย เมตตาธรรม งามทั้งสมณะธรรม และสมณสารูปมีศิลาจารวัตรที่งดงาม วัดถ้ำผาบิ้งยังเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ สายวิปัสนากรรมฐาน เคยมาพักบำเพ็ญภาวนา ปัจจุบันสภาพภายในวัดยัง สงบร่มรื่น เหมือนอย่างที่เป็นมาในอดีตไม่มีเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันพระในสายหลวงปู่มั่น มักมากจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากตัวเมือง โทร.0-4451-4234

วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย หลวงพ่อดาด สิริปุณโณ เจ้าอาวาส ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการวังสะพุง ไปตามถนนราดยางสายอำเภอวังสะพุง-อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไท แยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 9 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอถึงวัด 19 กิโลเมตร ชาวบ้านโคกมน ถวายที่ดินให้กับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ด้วยความศรัทธาในปฏิปทา และข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ วัดป่าสัมมานุสรณ์หรือที่ชาวบ้านโคกมนเรียกว่า วัดเหนือ เป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดยังมีถาวรวัตรถุที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงปู่ชอบ อาทิเช่น หุ่นขึ้ผึ้งหลวงปู่ชอบ ศาลาเมตาฐานสโม เจดีย์ โบสถ์กลางน้ำ และเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่สร้างตามแบบของกรมศิลปากรขนาด ฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ 25 เมตร สูง 33 เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูน และเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดนี้เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นพระนักปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นผู้มีเมตตาธรรม และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ ยกย่องว่าเป็นศิษย์ผู้มีอภิญญา มีดวงตาภายใน

วัดป่าบ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 พระอาจารย์อุทัย (ติ๊ก) ฌานุตฺตโม เจ้าอาวาส วัดป่าสายหลวงปูเทสก์ เทสรังสี มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน อยู่เสมอ

วัดภูตูมวนาราม บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณโณ) เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณโณ) เสาหลักธรรมเมืองเลยจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) สิริอายุ 65 พรรษา 43 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย และเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

วัดป่าม่วงไข่ หมู่ 8 บ้านม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 หลวงพ่อขันตี ญาณวโร เจ้าอาวาส ศิษย์ "หลวงปู่คำดี-หลวงปู่ชอบ" ท่านไม่ค่อยเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักมากนัก ด้วยรักความสันโดษเงียบสงบ แต่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองเลย โทรศัพท์ 042-817-048

วัดป่าอัมพวัน หมู่ 1 บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย 42100 วัดตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเมืองเลย-ด่านซ้าย
บ้านไร่ม่วง อ.เมือง เป็นวัดที่หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยจำพรรษา เป็นวัดที่เป็นประวัติศาสตร์และแหล่งรวมสายธารแห่งธรรมะประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ซามา อาจุตฺโต วัดป่าอัมพวัน
อ.เมือง จ.เลย   โทร.: 081-983-4732, 03-822-3431

วัดถ้ำข้าวสารหิน บ้านผาสะนา ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย พระอาจารย์บุญถม อุทยญาโณ เจ้าอาวาส "วัดถ้ำข้าวสารหิน" บ้านผาสะนา ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย เป็นสำนักสงฆ์ที่ยังไม่ประกาศเป็นวัดอย่างเป็นทางการ สถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์แห่งนี้ อยู่บริเวณภูผาสะนา ห่างจากหมู่บ้านผาสะนา ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งเป็นสำนักสงฆ์มาได้เป็นเวลา 4 ปี โดยมีพระอาจารย์บุญถม อุทยญาโณ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างพิพิธภัณฑ์ข้าวสารหินขึ้นภายในวัด ตั้งอยู่ริมเชิงเขา และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว "ข้าวสารหิน" มีลักษณะเป็นเม็ดข้าวสาร อยู่ในก้อนหิน มองเห็นได้ชัดเจน เมื่อมีการขุดออกมา เม็ดข้าวสารบางส่วนก็จะหลุดออกมาเป็นเมล็ดของมัน ถือเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มาก จากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่า เม็ดข้าวสารตรงนี้ อาจมีอายุประมาณ 1,400 ล้านปี ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ต้องมีการสำรวจอย่างเป็นทางการให้ชัดเจน ในปัจจุบัน พระอาจารย์บุญถม ได้นำข้าวสารหินเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม และศึกษาค้นคว้าต่อไป หากผู้ที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดถ้ำข้าวสารหิน สามารถใช้เส้นทางที่จะเข้าวัดถ้ำข้าวสารหิน ได้หลายเส้นทาง แต่ทางสะดวกที่สุด ต้องใช้เส้นทางถนนสาย กิ่ง อ.เอราวัณ-กิ่ง อ.หนองหิน แยกเข้าถนนทางหลวงชนบทที่บ้านผาสามยอด กิ่ง อ.เอราวัณ อีกเส้นทางหนึ่ง ใช้เส้นทางหลวงชนบท สายวังไห-โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ไปแยกที่บ้านเหมืองแบ่ง ต.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย สะดวกสบายต่อการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) ชุมชนบ้านกกม่วงชี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ (หลวงพ่อสุพัฒน์ สุวัฒโน) เจ้าอาวาส ทายาทธรรม "หลวงปู่ศรีจันทร์" วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดศรีอภัยวัน  พระญาณทีปาจารย์ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าอาวาส วัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเมืองเลย- เชียงคาน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42100 เป็นวัดในเมืองที่มีความร่มรื่นของแมกไม้และความเกษมแห่งปัญญา จากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ผู้มีอาวุโสเป็นอันดับสองของพระสงค์แห่งเมืองเลยในปัจจุบัน ร่วมปฏิบัติธรรม โทร089-812-8896, โทร. 089-572-0897

ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 3 - 5 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์ เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลแก่ตนเองและเพิ่มบุญบารมีถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติธรรม 3 - 5 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์ ปัณฑิตารมย์ 380/14 หมู่ 10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 089 – 766 – 2373 

วัดร่มโพธิธรรม ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย 42190 พระโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต เจ้าอาวาส ประมวลภาพการปฏิบัติธรรม ณ วัดร่มโพธิธรรม จังหวัดเลย โทร08 96175556 แม่ชีเล็ก 

วัดป่าสันติธรรม บ้านน้ำภู หมู่ 4 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 หลวงปู่พัน ฐิตธัมโม เจ้าอาวาส
วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โทรศัพท์ 0-4281-7048

วัดเย็นศิระธรรมประทีป วัดหมากแข้ง บ้านหมากแข็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พระอาจารย์มหาประสิทธิ์ เจ้าอาวาสการเดินทางโดยรถทัวร์ กรุงเทพ - หล่มสัก ลงที่สถานีหล่มสัก ติดต่อพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ ท่านได้เมตตาให้ชาวบ้านขับรถมารับพาขึ้นวัด ทางไปวัด เป็นทางขึ้นเขาที่ลาดยางเกือบเสร็จแล้ว แต่มีช่วงหนึ่งประมาณ 3.7 กิโลเมตรที่ยังเป็นดินร่วนเม็ดละเอียด ทำให้รถเก๋งไม่สามารถขึ้นได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการหลบไปภาวนา ในที่เงียบสงบ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เพียงแต่ต้องทำกับข้าวเองเท่านั้น
โทร 08-1280-2707  พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ (พระอาจารย์ประสิทธิ์ อนากุโล)

สกลนคร
วัดไตรสิกขาพลามลตาราม
ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์ สอนแนวเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ระเบียบปฏิบัติ คือ ตี 2 สัญญาณระฆังให้ตื่น นั่งปฏิบัติธรรมถึงตี 4 แล้วสวดมนต์ทำวัตรเช้าต่อ ฉันอาหารมื้อเดียวประมาณ 9 โมงเช้า ช่วงบ่าย 15.00 น.-17.00 น. นั่งกรรมฐาน แล้วทำวัตรเย็นต่อ โทร…0818719845

วัดป่าโสตถิผล บ้านหนองโดก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน เจ้าอาวาส หลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน เป็นพระสายปฏิบัติที่มีวัตรเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่านเป็นหลานแท้ๆ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร ท่านรับใช้หลวงปู่ฝั้น มาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร

วัดดอยธรรมเจดีย์ บ้านทาสีนวล หมู่ ๓ ต. ตองโขบ อ. ศรีสุพรรณ จ. สกลนคร วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ หลวงปู่แบน ธนกโร แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา อยู่ในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ ออกจากตัวเมืองสกลนคร ไปเส้นทางสายอำเภอนาแก ระยะทางประมาณ 20 กม. พอถึงอำเภอโคกศรีสุพรรณเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 5 กม. เป็นวัดขนาดเนื้อที่ 900 ไร่ เป็นป่าโปร่งบนภูเขาหิน สงบ ร่มรื่น หน้าร้อนจึงค่อนข้างร้อนมากๆ อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ที่น่าจะดีคือช่วงหน้าฝน หรือ ปลายฝนต้นหนาว จะดีมากๆ เพราะมีลำธารน้ำไหล บรรยากาศสัปปายะมาก หน้าหนาวจะหนาวมากแบบอีสานตอนบน เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดป่าสายปฏิบัติแนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดนี้เป็น 1 ใน 4 วัด ที่หลวงตามหาบัวชมว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ เพราะข้อวัตรปฏิบัตรค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับกรรมฐานสายนี้

วัดป่าภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 เจ้าอาวาส คือ พระครูสุทธธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ) วัดป่าภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) เป็นวัดป่าสายปฏิบัติแนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่สงบเงียบ ร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ พ.ศ.2487 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ย้ายมาอยู่ที่เสนาสนะวัดป่าบ้านหนองผือแห่งนี้

วัดโสมพนัส บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ เจ้าอาวาส จัดอบรมปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหว ต้องทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง ไม่เผลอหลับ (สายหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) จะได้ผลดีมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่
วัตถุประสงค์การอบรมปฏิบัติธรรม
1. ส่งเสริมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้คนได้เข้าถึงแก่นธรรม
2. คณะศิษยานุศิษย์ได้รำลึกบูชาแด่ หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ
3. เปิดโอกาสให้สาธุชน 
โทรศัพท์/โทรสาร   042-981000

วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาส วัดใหม่บ้านตาล เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

วัดป่าโชคไพศาล บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาส วัดตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส 15 กม. เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เป็นศิษย์พระผู้ใหญ่ของท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , เป็นพระอาวุโสพรรษาใน จ.สกลนคร เป็นพระสายปฏิบัติที่มีวัตรเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้จำพรรษากับหลวงตาแตงอ่อน 2 พรรษา แล้วหลวงปู่มั่นก็มรณภาพ ถ้าท่านไม่มรณภาพท่านคงจำพรรษากับหลวงตาแตงอ่อนตลอดสหธรรมมิก เช่น หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่วัน อุตโม หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมวโร และหลวงปู่คำฟอง เขมจาโร เป็นต้น โทร.081-7292245

วัดป่าสุทธาวาส เลขที่ 1396 หมู่ 10 บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์คำดี ปัญโญภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดเป็นวัดที่จำพรรษา และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจุอังคารธาตุ เครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมรณภาพ และภายในวัดยังมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย จันทสาโร เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนด้วย มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย  โทร.  0-4271-1593 และโทรศัพท์ : 0-4273-3041

วัดอาจาโรรังสี หมู่ 4 บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130     พระอาจารย์ทรงวุฒิ ธมฺมวโร วัดอาจาโรรังสี เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อันมาจากฉายาของพระมหาเถระ 2 รูป คือ "อาจาโร" ของหลวง
ปู่ฝั้น และ "เทสรังสี" ของหลวงปู่เทสก์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงเคารพนับถือในพระมหาเถระ
ทั้งสอง วัดอาจาโรรังสีก่อสร้างในปี พ.ศ.2540 โดยความร่วมแรงร่วมใจศรัทธาระหว่างชาวบ้าน
บ้านคำข่า ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เทสก์ และพระอาจารย์ทรงวุฒิ ธมฺมวโร ซึ่งเป็นพระเลขา
ของหลวงปู่เทสก์มายาวนาน และปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี  โทร 0-4298-1087

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ถนน รพช หมู่ ๑ ต. ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 47190 เจ้าอาวาส
รูปปัจจุบัน คือ พระอาจารย์หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เป็นวัดป่าสายปฏิบัติแนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่บนยอดเขา จุดที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปทุมวาปี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร เดินทางไปตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทาง 84 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาว ไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พระเวสสันดร ระยะทางอีก 27 กิโลเมตร มีทางแยกขวาจะไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจากอนุสาวรีย์ตรงไป 5 กิโลเมตร จะถึงพิพิธภัณฑ์ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตตโม) เป็นรูปทรงจตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชั้นล่างตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติและ เครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อวัน ตั้งแต่เกิด ส่วนชั้นบนมีรูปปั้นของท่านในท่านั่งขัดสมาธิ เครื่องสักการะบูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน ธรรมชาติรอบๆ บริเวณพิพิธภัณฑ์ เป็นป่าไม้ร่มรื่น บริเวณใกล้เคียงกันมีถ้ำพวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่ สูงจรดเพดานหลังคา

วัดสว่างพัฒนา ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 หลวงพ่อเกียน ทีฆายุโก เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบาลไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เขี่ยม โสรโย เจ้าอาวาส ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า ที่วัดจะมีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ 1 คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้ เหมาะสำหรับไปปฏิบัติธรรมแบบอุกฤษฎ์ วัดถ้ำขามนี้หลวงปู่หลายองค์ บอกตรงกันว่า มีเทวดาคุ้มครองอยู่มาก โดยเฉพาะภายในบริเวณศาลาถ้ำขาม เทวดาจะมาไหว้พระสวดมนต์ทุกคืน จึงไม่ให้วิ่งหรือนั่ง-นอนเกะกะ หรือส่งเสียงดังไม่สำรวมบริเวณหน้าพระประธาน ทั้งนี้มีพระ ชี และบุคคลทั่วไปหลายคนประสบพบเห็นมาแล้ว

วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่านามน) บ้านนามน ต.ตองโขป อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าหนองไผ่ หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาส
วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดคำประมง เลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านคำประมง ต. สว่าง อ. พรรณนานิคม จ. สกลนคร ๔๗๑๓๐ วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธจาโร พระอาจารย์ปพนพัชร์ (พัลลภ) จิรธัมโม เจ้าอาวาสเนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบมีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดีมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ

วัดภูผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร ภูผาแด่น เป็นวัดร้างที่อยู่บนเขา อยู่ในเขต อ.เมือง จ.สกลนครสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติมาก เพราะเป็นป่าที่เงียบสงัดจากผู้คนสถานที่จะเป็นส่วนตัวจะอยู่ห่าง ๆ กัน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา มีป่าไม้โขดหินหน้าผา ลำธาร มีน้ำซับไหลลงมาจากยอดเขาตลอดปี ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ ขึ้นกับเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา การเตรียมตัว : เตรียมของใช้จำเป็นต่าง ๆ โปรดสอบถามรายละเอียดโดยตรง

สุรินทร์
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
ตำบลจรัส อำเภอ บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล)เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง ใกล้กับศาลากลางจังหวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของจังหวัด คือ หลวงพ่อพระชีว์ (หลวงพ่อประจี) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม นอกจากนี้ผู้มาเยือนยังได้แวะนมัสการรูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อีกด้วย วัดบูรพารามนี้เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี หรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ 200 ปี เท่ากับอายุเมืองสุรินทร์ สร้างโดยพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดบูรพารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520
ทั้งนี้ วัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  
โทร 0-4451-4234

วัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลวงปู่สาม อกิญจโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไตรวิเวก พระป่าศิษย์สาย  "หลวงปู่มั่น"

หนองคาย
วัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระอธิการพิชิต ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติ วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติธรรม โทร 042-421-409

วัดบึงพลาราม หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 พระครูสุทธิญาณประยุต (หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม) เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดถ้ำพระภูวัว บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างบ่างก็เกิดความหวั่นไหว จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ

วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) บ้านภูกระแต ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าบ้านโนนสว่าง หมู่ 6 บ้านโนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 หลวงพ่อฉลวย อชิโต เจ้าอาวาส วัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตหลวงพ่อฉลวยท่านเป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และหลวงปู่่เหรียญ วรลาโภ

วัดป่าดานวิเวก หมู่ 7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย พระอาจารย์ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร เจ้าอาวาส วัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หนองบัวลำภู
วัดถ้ำกลองเพล ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐  วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่่ขาว อนาลโย หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต เจ้าอาวาสแนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีนบางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่าง ๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน  โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗

วัดป่าพรหมวิหาร หมู่ 7 บ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู หลวงปู่สาย เขมธมฺโม เจ้าอาวาส ในยุคปัจจุบัน หากเอ่ยนามพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีเมตตาธรรมสูงของเมืองไทย ย่อมปรากฏนามพระอริยสงฆ์อยู่หลายรูปด้วยกัน อาทิ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย, หลวงพ่อสีทน กมโล วัดภูพร้าว จ.อุบล, พระอาจารย์เสวก คุณสังวโร วัดป่าดอนยาง จ.กาฬสินธุ์   เป็นต้นรวมทั้ง พระอาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระ ที่เลื่องชื่อแห่งเมืองหนองบัวลำภู หลวงปู่สาย เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร บ้านศรีโนนทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง ย่อมเป็นที่รู้กันอย่างดียิ่งในหมู่สาธุชนชาวพุทธ โทร 02-888-9356-7, 08-9816-4343, โทร 02-441-9849

ศรีสะเกษ
วัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ 1บ้านสระกำแพงใหญ่  ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เจ้าอาวาส ชาวอีสานใต้ต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธากันเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยความเป็นพระเถระที่มีเมตตาธรรมขั้นสูง เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแก่ผู้ทุกข์ร้อน ปัจจุบัน หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท สิริอายุ 95 พรรษา 74 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นวัดที่ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลวงปู่เครื่อง เป็นพระเถระที่ชาวศรีสะเกษให้ความเลื่อมใสศรัทธาดุจดังเทพเจ้ามายาวนาน ทุกครั้งเวลามีผู้ประสบทุกข์ร้อนใจ ล้วนแต่พากันไปกราบหาท่าน ให้ประพรมน้ำมนต์ขจัดปัดเป่าให้ทุกข์ภัยต่างๆ สลายคลาย สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยเหตุนี้ ชาวเมืองศรีสะเกษ ต่างพร้อมใจกันขนานสมญานามให้หลวงปู่เครื่อง เป็น "เทพเจ้าอีสานใต้" เป็นเทพเจ้าในดงขมิ้นที่สามารถกราบไหว้ได้โดยสนิทใจแท้เว็บไซต์วัดสระกำแพงใหญ่ โทร.0-4596-1519

วัดป่าสันตินิมิต ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาส
ลูกศิษย์พระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าบ้านกลาง หมู่ 9 บ้านกลาง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระอาจารย์เตียง
สุมังคโล เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าบ้านหนองแวง (สาขาวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ 33130 หลวงพ่อสุบิน อุตตโม เจ้าอาวาส

อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เจ้าอาวาสเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า "วัดโพธิสมภรณ์" ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้ หลวงปู่จันทร์ศรี มีความจำเป็นเลิศ แม้ย่างเข้าวัยชรา แต่หลวงปู่ยังจำเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะเมื่อเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง หลวงปู่จะบอกชื่อคน วันเวลา ได้อย่างละเอียดเป็นที่น่าอัศจรรย์ สิ่งสำคัญในชีวิตหลวงปู่ คือการมีโอกาสได้ปฏิบัติใกล้ชิดกับพระเถระผู้ใหญ่ อาทิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดพระศรีมหาธาตุ, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นต้น ดังนั้น หลวงปู่จึงมีความรอบรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งในเมือง ในราชสำนัก และสำนักพระกัมมัฏฐาน และธรรมเนียมชาวบ้านเป็นอย่างดี หลวงปู่จันทร์ศรี เป็นหลวงปู่ใจดีของลูกหลาน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและไม่ยึดติดลาภสักการะ ไม่ติดในบริวาร ชีวิตหลวงปู่เรียบง่าย เป็นอยู่อย่างสามัญ แม้ท่านจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการปกครองคณะสงฆ์ แต่หลวงปู่ไม่ทิ้งการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เมื่อมีเวลาว่าง หลวงปู่จะไปพักผ่อนเยี่ยมเยียนวัดวาอารามต่างๆ แม้อยู่ลึกในหุบเขา เพื่อให้กำลังใจพระกัมมัฏฐาน พระเล็กเณรน้อย อย่างไม่ลดละ ความสุขของหลวงปู่ จึงอยู่ที่การได้ทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา เยี่ยมเยียนพระสงฆ์ ให้กำลังใจสอนธรรมแก่ประชาชน ให้รู้จักดีชั่ว บาปบุญคุณโทษ ปฏิปทาของหลวงปู่จันทร์ศรี จึงเป็นดั่งดวงประทีป ดวงชีวิต เป็นหลักชัยและหลักใจของลูกหลานชาวเมืองอุดรธานี และผองชาวพุทธตลอดไป

วัดภูสังโฆ (วัดเสิงเคิง) บ้านกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พระอาจารย์วันชัย วิจิตตฺโต เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตการเดินทาง มาจากตัวเมืองอุดร บนถนนอุดร-เลย ถึงทางแยกไปตัว อ.หนองวัวซอ เลี้ยวซ้าย ระยะทางตรงนี้ ประมาณ 22 กม. ตรงไปเรื่อย จะผ่านตัว
อ.หนองวัวซอ ให้ตรงไปอีกบนถนนลาดยาง จนเกือบสุดถนน ให้เลี้ยวซ้ายไปทางบ้านกุดหมากไฟ ตามถนนลาดยางไปไม่ไกล จะต้องเลี้ยวซ้าย มีป้ายบอก ให้สังเกตป้าย และถามทางไปเรื่อยๆ จนสุดถนนลาดยาง จะมีทางเลี้ยวขวา (ถนนดินแดง) ไปเรื่อยๆ ก็จะถึงวัด หรือ เดินทางจาก อ.เมือง จ.อุดรธานี ก็นั่งรถสองแถวที่จะไปบ้านกุดหมากไฟ สุดสายเลย แล้วบอกให้สองแถวเลยไปส่งต่อที่วัดภูสังโฆ ได้เลย สองแถวจะรู้หมดทุกคัน ชาวบ้านจะเรียกชื่อวัดว่า วัดเสิงเคิงหรือวัดภูสังโฆ ก็จะทราบเป็นส่วนใหญ่

วัดป่าบ้านตาด ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี วิปัสสนาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมาก แต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มีไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน และอาจมีสัตว์ เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกันท่านสามารถรับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาทาง :สถานีวิทยุ : เสียงธรรมเพื่อประชาชน FM.103.25 MHz. ตลอด 24 ชม.พร้อมสถานีเขื่อข่ายทั่วประเทศสถานีโทรทัศน์ : ทดลองออกอากาศผ่านดาวเทียมออกอากาศผ่าน ดาวเทียมไทยคม2(THAICOM2)ตลอด24ชั่วโมง โดยใช้ชื่อช่องว่า LUANGTABUA โดยท่านที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band

วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี หลวงพ่อประสิทธิ์ บุญญมากโร เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดป่านิโครธารามนี้ หลวงปู่บัว สิริปุณโณ และหลวงปู่มหาปราโมทย์ ปาโมชโช เคยมาปฏิบัติจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วเหลือแต่เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ ท่านทั้ง 2 รูปนับว่าเป็นพระอรหันต์ ในวัดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

วัดป่าหนองแซง (วัดราษฎรสงเคราะห์) ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาส วัดแห่งนี้มีเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ เจ้าอาวาส 31  วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ "พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 มีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวก ของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำ จังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฑราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ
โทร 0-4225-0730 โทรสาร 0-4225-07

วัดป่าปูลูสันติวัฒนา บ้านปูลู ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี หลวงปู่พวง สุวีโร เป็นอดีตเจ้าอาวาส โทรศัพท์ 081-0495596

วัดป่านิโรธรังษี หมู่ 7 บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วัดปฏิบัติสายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

วัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน โทร.085-683-2526, 083-327-8447

วัดพระธาตุบัวบก จ.อุดรธานี เป็นวัดปฏิบัติที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และคณะศิษย์เคยธุดงค์มาจำพรรษา

วัดป่าจันทรังสี (วัดป่านาสีดา) ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร แสงธรรมอีสาน

วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 2 วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมาน กุสุโม เจ้าอาวาสภายในวัดจะมี เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำพอง ติสฺโส
โทรศัพท์ 01-975-8515, 042-298-42

วัดป่าสีทน หมู่ 2 บ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี พระอาจารย์สุพิศ สุนทโร
เจ้าอาวาสท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าบ้านนาคูณ หมู่ 4 บ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าหนองกอง หมู่ 2 บ้านหนองกอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 หลวงปู่เพียร วิริโย เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การเดินทาง จากจังหวัดอุดรธานี มุ่งหน้าไปทางจังหวัดหนองคาย เมื่อผ่านทางข้ามรถไฟ ให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ เมื่อผ่านตลาดบ้านผือ ให้เลี้ยวขวา แล้วถามชาวบ้านว่าจะไป วัดป่าหนองกอง หลวงปู่เพียร วัดท่านไม่ไกลจากตลาดหนองผือ วัดป่าบ้านนาคูณ หลวงปู่บุญมี ก็ไม่ไกลจากกัน
 โทร. 085 -317-2744

วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี หลวงพ่อคำสด อรุโณ เจ้าอาวาส วัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต

สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ  ปภัสสโร)  ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์ประธานสงฆ์ของวัดนาหลวง  ท่านเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งวัดเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าจนมีศิษยานุศิษย์มากมาย  มีความสามารถพิเศษในเชิงวาทศิลป์  การแสดงธรรมทุกครั้งจึงมีผู้เข้าร่วมรับฟังอย่างล้นหลาม  ด้วยนิสัยและบุคลิกลักษณะที่สมถะสันโดษต้องการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย   ไม่ปรารถนาตำแหน่งฐานะที่สำคัญใด  ๆ  ท่านจึงขอเป็นประธานสงฆ์คอยให้คำปรึกษาในการบริหารงานในวัด  โทร 042 223423 

วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ท่านพระอาจารย์อุทัย ธมฺมวโร  (อภิญญาเทสิตธรรม) หรือวัดภูย่าอู่ ตั้งอยู่ที่ บ้าน นาหลวงหมู่ที่ 5 ต.คำด้วง อ.บ้านผือเป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  ของจังหวัดอุดรธานี ซึงหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะมีหน่วยงานราฃการ องค์และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจเกิดความสุขสงบ มีสติสัมปชัญญะซึ่งหลวงปู่พระภาวนาวิสุทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ  โทร 042-223423 โทรสาร 042-223143

อุบลราชธานี
วัดภูหล่น ๙ ต. สงยาง อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี ปฐมวิปัสสนาหลวงปู่มั่นฯ (สถานที่หลวง
ปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์) วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนักสามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์
โทรศัพท์: ๐๘๓-๓๗๔-๙๓๔๙

วัดหนองป่าพง ๔๖ หมู่ ๑๐ ต. โนนผึ้ง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภัทฺโท พระวิสุทธิ์สังวรเถร (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสแนวปฏิบัติ เน้น
ให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ  โทร 045-322-729 โทรสาร 045-267-563

วัดป่านานาชาติ (สาขา ๑๑๙ ของวัดหนองป่าพง) บ้านบุ่งหวาย หมู่ ๗ ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบล  34310 พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ (ฌอน ชิเวอร์ตัน) อดีตเจ้าอาวาส เป็นวัดสาขาที่ 119 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ของหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ประมาณ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งวัดนี้หลวงพ่อชา สร้างไว้เพื่อให้พระลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้มาอยู่รวมกัน โดยให้ศิษย์ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติที่ได้หลักใจแล้วเป็นผู้ดูแล นัยว่าให้ต่างชาติดูแลกันเองจะสะดวกกว่าด้วยประการทั้งปวง บรรยากาศก็เหมือนวัดป่าทั่วไป แนวปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ วัดมีกุฏิที่พักแยกต่างหากระหว่างชาย และหญิง สำหรับผู้ที่พักระยะสั้นก็พักศาลารวม แต่ผู้ที่พักอยู่นานก็จะได้อยู่กุฏิแยกเป็นส่วนตัว การไปปฏิบัติให้เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส ว่าจะไปอยู่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน เมื่อเจ้าอาวาสอนุญาตแล้วก็ไปได้ เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุง แมลง และมดคันไฟมาก คนที่แพ้ยุง แมลง มด ก็ควรหายาเตรียมยาไปเองด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ 1 มื้อเท่านั้น มีน้ำปานะช่วงบ่าย

อำนาจเจริญ
วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง) ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส วัดตั้งอยู่บนถนนสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณวัดกว้างขวาง ประกอบด้วยวิหารบนยอดเขาสูง
ทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน เหตุที่ได้ชื่อว่า
ถ้ำแสงเพชร เนื่องมาจากประกายของเกล็ดหิน เมื่อต้องกับแสงตะวันจะวาววับคล้ายแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อชา สุภัทโท สาขาวัดหนองป่าพง มีพระภิกษุนานาชาติมาปฎิบัติธรรมอยู่
เป็นประจำ  เขต 2 โทร.0-4524-3770

วัดพิชัยญาติการาม (วัดพิชัยญาติ) วัดพิชัยญาติการาม (วัดพิชัยญาติ) เลขที่ 685 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-861-5425, 02-861-4530

วัดเพลง (กลางสวน) ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดที่ชัดเจน พบเพียงคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า เมื่อครั้งไทยกับพม่าทำศึกสงครามกันอยู่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยทางนำกองทัพมาพักแรมอยู่ในละแวกนี้ส่วนหนึ่งไปพักที่บริเวณวัดสะพาน อีกส่วนหนึ่งไปพักที่บริเวณวัดประสาท ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้สถานที่วิหารหลวงพ่อตาแดงเป็นที่ประทับของพระองค์